logo.jpg, 23 kB
česky english deutsch

Tel.: +420 495 211 324

PRACOVNÍ PRÁVO

Právní poradenství

Porady pro zaměstnavatele při uzavírání pracovních a manažerských smluv, kolektivních smluv, při řešení změn pracovních smluv, ukončování pracovních poměrů a ostatních otázek pracovního práva.

Pracovně-právní spory

Řešení pracovněprávních sporů a vymáhání nároků z pracovněprávních vztahů.

Zastupování zaměstnavatelů při řešení pracovněprávních sporů, zejména ve věcech výpovědí z pracovního poměru a vymáhání náhrad škod.

Porady a zastupování zaměstnavatelů při jednání s odbory.

 

Spotřebitelské
sdělení
advokáta
ADVOKÁTI

Copyright © 2016 Vaške & Vašková.