logo.jpg, 23 kB
česky english deutsch

Tel.: +420 495 211 324

ADVOKÁTI

JUDr. Eva Vašková

JUDr. Eva Vašková studovala práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, která ukončila v roce 1977. Od té doby pracovala dva roky jako bankovní úředník na oddělení mezinárodních úvěrů a dále pak jako podnikový právník až do roku 1991, kdy po úspěšném složení advokátních zkoušek byla zapsána do seznamu advokátů české advokátní komory pod č. 1109. Stěžejním bodem její činnosti je smluvní a korporátní právo, pracovní právo a zastupování v přestupkových řízeních.

JUDr. Eva Vašková poskytuje právní služby i v němčině a angličtině, ovládá ruštinu a na konverzační úrovni francouzštinu. JUDr. Eva Vašková je rozhodkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

JUDr. Josef Vaške

JUDr. Josef Vaške studoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, která ukončil v roce 1978. Od té doby pracoval jako podnikový právník na úseku investiční výstavby až do roku 1991, kdy po úspěšném složení advokátních zkoušek byl zapsán do seznamu advokátů české advokátní komory pod č. 1108. V listopadu 2011 zemřel.

Koncipienti

Mgr. Veronika Křesťanová studovala práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, která ukončila v roce 2013. Během studia absolvovala studijní semestrální pobyt v zahraničí v rámci programu ERASMUS na Jagiellonian University in Krakow, Faculty of Law. Od ukončení studia pracuje jako advokátní koncipient, v této advokátní kanceláři působí od prosince 2013. Stěžejním bodem její činnosti je právní poradenství v rámci občanského práva, zastupování v občanském soudním řízení sporné i nesporné povahy, ochrana zájmů poškozených (i v trestních věcech) a spotřebitelů, zastupování v přestupkovém řízení (zejm. dopravních přestupků) a zastupování obviněných v trestním řízení.

 

Spotřebitelské
sdělení
advokáta
ADVOKÁTI

Copyright © 2016 Vaške & Vašková.