logo.jpg, 23 kB
česky english deutsch

Tel.: +420 495 211 324

OBČANSKÉ PRÁVO

Převody nemovitostí

Právní pomoc při řešení majetkoprávních vztahů, převody nemovitostí, převody bytových jednotek a členských podílů v bytových družstvech, vypořádání spoluvlastnictví.

Uzavírání smluv o výstavbě rodinných domů a bytových jednotek.

Nájemní vztahy k bytům i nebytových prostorám.

Společné jmění manželů

Právní pomoc při změnách rozsahu společného jmění manželů, při zrušení společného jmění manželů před rozvodem i po rozvodu, při vypořádání zrušeného společného jmění manželů.

Spotřebitelské smlouvy

Právní pomoc a porady na úseku spotřebitelských smluv.

 

Spotřebitelské
sdělení
advokáta
ADVOKÁTI

Copyright © 2016 Vaške & Vašková.