logo.jpg, 23 kB
česky english deutsch

Tel.: +420 495 211 324

Spotřebitelské
sdělení
advokáta
ADVOKÁTI

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář založili v únoru 1991 JUDr. Josef Vaške a JUDr. Eva Vašková.

Kancelář poskytuje celostátně právní služby ve všech oborech práva. Specializuje se na právo občanské, obchodní, správní a pracovní, a to i v angličtině a němčině. Zajišťuje advokátní úschovu.

Kancelář poskytuje právní poradenství, sepisování právních dokumentů, asistenci při obchodních jednáních, jakož i zastupování v řízeních před soudními i správními orgány České republiky, právní pomoc při vymáhání pohledávek, včetně zastupování věřitelů v insolvenčních řízeních.

Upozornění: JUDr. Eva Vašková nezastupuje Českou kancelář pojistitelů.

1. OBCHODNÍ PRÁVO

2. OBČANSKÉ PRÁVO

3. SPRÁVNÍ PRÁVO

4. PRACOVNÍ PRÁVO

 

Copyright © 2016 Vaške & Vašková.